Yeraltı Görüntüleme ve Tespitinin tarihi

Tarih

Elektromanyetik tespit etme , Michael Faraday tarafından 19.yy başlarında keşfedildiği bilinmektedir. Bu fotoğrafda görüldüğü gibi, bu yüzyılın başından hemen sonra gömülü kabloları bulmak için elektromanyetik sinyaller gönderilerek tespit yapılıyordu. Fotoğraf 1910 yılında Almanya’da çekilmiştir.

Gelişim

Modern teknoloji ile, elektromanyetik kablo ve boru tespit cihazları; taşınabilir, güvenilir ve noktasal tespit edebilir noktaya gelmiştir. Bu cihazlar yeraltı kablolarını ve borularını bulmak için dünya çapında kullanılmaktadır. Kablo ve boru tespiti ile ilgili günlük sorunlarla uğraşanlara, elektromanyetik algılamanın dayandığı ilkelerin anlaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Enermak Enerji’nin ekipmanını başarılı bir şekilde kullanmak için hiçbir teorik nitelik veya beceriye ihtiyaç yoktur, ancak cihazların kullanımı hakkında eğitim etkinlikleri sağlamaktadır.

  • Toprak/Toprak payını kullanma
  • Aktif ve Pasif sinyaller
  • Tespit modu vs Sıkıştırma
  • Sondaları Kullanma
  • Ölçüm derinliği
  • Ölçüm akımı
  • Sıkışık kablolar için akım yönünü kullanma

Hem ileri düzey uygulayıcılar hem de öğrenenler için değerli bir rehberdir.

Tarih Elektromanyetik tespit etme , Michael Faraday tarafından 19.yy başlarında keşfedildiği bilinmektedir. Bu fotoğrafda görüldüğü gibi, bu yüzyılın başından hemen sonra gömülü kabloları bulmak için elektromanyetik sinyaller gönderilerek tespit yapılıyordu. Fotoğraf 1910 yılında Almanya’da çekilmiştir. Gelişim Modern teknoloji ile, elektromanyetik kablo ve boru tespit cihazları; taşınabilir, güvenilir ve noktasal tespit edebilir noktaya gelmiştir. Bu cihazlar […]
Enermak Enerji 2000/2024