Su Kayıp Kaçak Tespiti (FİZİKİ SU KAYIPLARI)

Arazideki fiziki su kayıp kaçak tespit edileceği bölgedeki şebeke borularının güzergăhları ve vana noktaları bilinmiyorsa, öncelik olarak boruların ve vanaların tespiti yapılmalıdır

Boru yer tespit çalışmasında iletken boruların yer tespiti için iletken hatların etrafında kendiliğinden oluşan manyetik alanı bulma prensibi ile çalışan kablo-boru bulma dedektörü kullanılmalıdır. İletken olmayan boruların yer tespiti için ise; yeraltına gönderdiği radyo sinyallerinin farklı yoğunluktaki maddelere çarparak yansıması prensibi ile çalışan yer altı radarı kullanılmalıdır. Kayıp vanaların yeri ise metal dedektörü vasıtası ile tespit edilmelidir. 

Su Kayıp Kaçak Hizmetleri

Su Kaçak Tespiti - Yeraltı Tespiti - Su Kayıp Kaçak Hizmetleri

Yer tespit çalışmalarının en doğru ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için kullanılacak olan tespit cihazlarının yüksek kalite ve hassasiyette olması şartı mutlaka aranmalıdır.Ayrıca tüm yer tespit çalışması bir GPS cihazı eşliğinde yapılarak yer tespiti yapılan boru ve kayıp vanaların koordinatları kaydedilmelidir.Yer tespitleri yapılan ve koordinatları alınan şebeke boruları ve vana noktalarının koordinatları varsa mevcut pafta ile karşılaştırılarak ve gerekiyorsa pafta üzerinde elektronik ortamda gerekli düzeltmeler ve/veya ilaveler yapılır. Elde mevcut bir pafta yoksa sahada alınan koordinatlarla su kaçak tespiti yapılacak şebekenin yeni bir paftası oluşturulur.

Debimere ile Kaçak Miktarını Tespit Etme

Ana hatlar üzerinde uygun noktalarda ultrasonik debimetre ile Debi ölçümü yapılarak o bölgedeki kaçak miktarı yaklaşık olarak tespit edilir. ÖRNEK: Bir mahalle veya semte su veren ana hat üzerinde ultrasonik debimetre ile Debi ölçümü yapılır. Debi ölçümü yapabilmek için ana hat borusunun yaklaşık 2 çap uzunluğundaki kısmının açıkta olması gerekmektedir. Bunun için varsa vana odaları kullanılabilir

Data Logger Kullanımı Gürültü Dinleme

Su kullanımının ve çevredeki diğer seslerin (araçlar, yayalar, yakın civarda çalışan makine, ekipman v.b.) minimuma indiği gece yarısı ile şafak vakti arasındaki saatlerde “gürültü kaydediciler” (data logger) 3. maddede tarif edilen bölgede tespit edilen vanalar üzerine sabitlenerek gürültü dinlemesi ve kaydı yaptırılır.Gürültü kaydedicilerin almış olduğu gürültü kayıtları ofiste bilgisayara aktarılmak ve grafiksel olarak analiz edilmek sureti ile su kaçağının olduğu vana aralıkları tespit edilerek pafta üzerinde işaretlenir. İşaretlenen vana aralıkları üzerindeki şu kaçaklarının noktasal olarak tespit edilmesi iki farklı yöntemle gerçekleştirilir.4.Bu yöntemlerden birincisi “korelasyon” dur. Bu yöntemin uygulanabilmesi için o vana aralığındaki boruya ait aşağıdaki verilerin bilinmesi zorunludur

Akustik Dinleme Su Kaçaklarını Dinleme Yöntemi

Bir diğer yöntem de ise “akustik dinleme mikrofonu” ile boru üzerinde hassas dinleme yapmaktır. akustik dinleme yöntemi korelasyon tekniğinin uygulanamadığı veya bu teknikle tespit edilemeyen su kaçaklarının noktasal tespitinde uygulanır. Bu yöntemde sese duyarlı hassas akustik mikrofonla hat üzerinde belirli mesafe aralıklarında gürültü dinlemesi yapılarak en yüksek ses düzeyinin bulunduğu nokta(lar) tespit edilir. Bu nokta(lar) su kaçağının mevcut olduğu nokta(lar)dır.Yukarıda bahsi geçen su kaçak tespit çalışmalarının en doğru ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için kullanılacak olan su kaçak tespit cihazlarının yüksek kalite ve hassasiyette olması şartı mutlaka aranmalıdır.

Korelasyon ve akustik dinleme yöntemleri ile noktasal tespit

Korelasyon ve akustik dinleme yöntemleri ile noktasal tespiti yapılan su kaçak noktaları kazılarak kaçağa neden olan arıza tamir edilir. Tamir için arızanın tipine ve büyüklüğüne bağlı olarak genelde iki yöntem uygulanır.Birinci ve en çok uygulanan yöntem boru çapına uygun “hızlı tamir kelepçesi” ile tamir etmektir. Bu yöntemin en önemli avantajı şebekedeki akışın kesilmesine gerek duymamasıdır.İkinci tamir yönteminde ise kaçak noktasında boru gerekli uzunlukta kesilerek araya (tercihan aynı malzemeden) bir ek parçası monte edilir. Bu yöntemde şebekedeki akışın kesilmesi gerektiği için zorunlu haller dışında tercih edilen bir yöntem değildir.Her iki yöntemde de kaçak noktasında boru etrafının tamamen açılması gerekmektedir. Tamir işlemi tamamlandıktan sonra borunun üzeri kapatılmadan önce tamirin düzgün yapılıp yapılmadığı mutlaka test edilmelidir.

Aquaphon A200 Tanıtımı ‘Popup’

ÜlkeSu Kayıp KaçakSıralama
TürkiyeNRW, 43.6%26
Latin Amerika Su TesisleriNRW, 40-55% [27]27
BrezilyaWater losses, 39.1%28
İtalyaWater Losses, 36%29
PortekizWater losses, 36%30
SlovenyaWater losses, 25-30%31
İspanyaNRW, 24%32
Kuzey AmerikaNRW, 23.1%33
UKWater losses, 20-23%34
DanimarkaWater losses, 7%35
HollandaWater losses, 3-7%36
2014 yılında Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanlığı “Suların Kontrolü” başlıklı bir yönerge yayınladı.
İçme Suyu Dağıtım Sistemlerinden Kaynaklanan Kayıplar”. Bu yazının amacı tartışmak ve değerlendirmektir.
Türkiye'deki bazı belediyelerin su kayıpları ve GGS değerleri

Eskiyen altyapı, yetersiz varlık yönetimi, ağların yetersiz bakımı, su hırsızlığı ve
WDN’lerin değerlendirilmesi için yetersiz güvenilir veriler, su kayıpları yönetiminin ana zorluklarıdır.

Türkiye’de. Birçok belediye altyapılarını iyileştirmeye ve güncellemeye başladı.
Türkiye’deki WDN’lerin yaklaşık %50’si 50 yaşından büyüktür. Öğeleri ve bileşenleri
Sadece birkaç teknisyen tarafından bilinen WDN’ler CBS’ye sayısallaştırılmamaktadır.

Kaynak

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/229193

Su Kaçak Tespit Cihazları

WordPress PopUp Plugin