Su Kaçak Bulma Yöntemleri

Su kaçaklarını bulmanın tüm yöntemleri

ultrasonik debimetre ile Debi ölçümü

Ana hatlar üzerinde uygun noktalarda ultrasonik debimetre ile Debi ölçümü yapılarak o bölgedeki kaçak miktarı yaklaşık olarak tespit edilir. ÖRNEK: Bir mahalle veya semte su veren ana hat üzerinde ultrasonik debimetre ile Debi ölçümü yapılır. Debi ölçümü yapabilmek için ana hat borusunun yaklaşık 2 çap uzunluğundaki kısmının açıkta olması gerekmektedir. Bunun için varsa vana odaları kullanılabilir veya uygun noktada kazı yapılarak boru açığa çıkarılır. Ölçüm sonucunda elde edilen ortalama Debi ile o borunun beslediği mahalle veya semtte fatura edilen su miktarı üzerinden hesaplanan ortalama Debi mukayese edilerek o bölgedeki su kaçağı miktarı yaklaşık olarak tespit edilir.

gürültü kaydediciler (data logger)

İkinci “noktasal tespit” yöntemi ise “akustik dinleme mikrofonu” ile boru üzerinde hassas dinleme yapmaktır. akustik dinleme yöntemi korelasyon tekniğinin uygulanamadığı veya bu teknikle tespit edilemeyen su kaçaklarının noktasal tespitinde uygulanır. Bu yöntemde sese duyarlı hassas akustik mikrofonla hat üzerinde belirli mesafe aralıklarında gürültü dinlemesi yapılarak en yüksek ses düzeyinin bulunduğu nokta(lar) tespit edilir. Bu nokta(lar) su kaçağının mevcut olduğu nokta(lar)dır.Yukarıda bahsi geçen su kaçak tespit çalışmalarının en doğru ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için kullanılacak olan su kaçak tespit cihazlarının yüksek kalite ve hassasiyette olması şartı mutlaka aranmalıdır.

akustik dinleme

Bu aşamada şebekedeki su kullanımının ve çevredeki diğer seslerin (araçlar, yayalar, yakın civarda çalışan makine, ekipman v.b.) minimuma indiği gece yarısı ile şafak vakti arasındaki saatlerde “gürültü kaydediciler” (data logger) 3. maddede tarif edilen bölgede tespit edilen vanalar üzerine sabitlenerek gürültü dinlemesi ve kaydı yaptırılır.Gürültü kaydedicilerin almış olduğu gürültü kayıtları ofiste bilgisayara aktarılmak ve grafiksel olarak analiz edilmek sureti ile su kaçağının olduğu vana aralıkları tespit edilerek pafta üzerinde işaretlenir. İşaretlenen vana aralıkları üzerindeki şu kaçaklarının noktasal olarak tespit edilmesi iki farklı yöntemle gerçekleştirilir.4.Bu yöntemlerden birincisi “korelasyon” dur. Bu yöntemin uygulanabilmesi için o vana aralığındaki boruya ait aşağıdaki verilerin bilinmesi zorunludur:

Korelasyon

Korelasyon ve akustik dinleme yöntemleri ile noktasal tespiti yapılan su kaçak noktaları kazılarak kaçağa neden olan arıza tamir edilir. Tamir için arızanın tipine ve büyüklüğüne bağlı olarak genelde iki yöntem uygulanır.Birinci ve en çok uygulanan yöntem boru çapına uygun “hızlı tamir kelepçesi” ile tamir etmektir. Bu yöntemin en önemli avantajı şebekedeki akışın kesilmesine gerek duymamasıdır.İkinci tamir yönteminde ise kaçak noktasında boru gerekli uzunlukta kesilerek araya (tercihan aynı malzemeden) bir ek parçası monte edilir. Bu yöntemde şebekedeki akışın kesilmesi gerektiği için zorunlu haller dışında tercih edilen bir yöntem değildir.Her iki yöntemde de kaçak noktasında boru etrafının tamamen açılması gerekmektedir. Tamir işlemi tamamlandıktan sonra borunun üzeri kapatılmadan önce tamirin düzgün yapılıp yapılmadığı mutlaka test edilmelidir.

Su Kaçak Tespit Cihazları

Su kaçak tespitinde kullanabileceğiniz bir çok ürün bulunmaktadır. Bu ürünleri satış öncesi eğitimleri ve servis desteği sağlanmaktadır.

Doğru Ürün Seçimi Fark Yaratır

Satış öncesi ve sonrası tüm desteğimizle sizin yanındayız

Zamandan Tasarruf

Kaliteli Ürünler

Sorun Tespiti

Çözüm

Enermak Enerji 2000/2024