Kablo-Boru Tespiti ve Sayısallaştırılması

Konuma dayalı kablo ve boru hattı tespit ekipmanları aracılığı ile ve kazı yapmadan elde edilen bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bir bütünlük içerisinde gerçekleştiren ve Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) bünyesinde yapılan hali hazır haritalandırma hizmetidir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) temel olarak, konumsal veri ile sözel verilerin sistematik bir şekilde bir arada depolandığı, sorgulamaların ve raporlamaların yapılabildiği bilgi sistemleridir.

Bu kapsamda kurumların işleyişleri, hizmet kalitesinin arttırılması, zamandan ve paradan tasarruf etmek için coğrafi bilgi sistemleri vazgeçilmezdir.

Bu sayede hizmet verilen kurum ya da kuruluş bünyesine, kazı yapılmadan tespit edilmiş kablo ve boru hatlarının milimetre hassasiyetinde ki konum bilgileri, ister dijital ortamda istenirse baskı ortamında hali hazır bir şekilde teslim edilmektedir.

Enermak Enerji 2000/2024