ABS Akrilonitril Bütadien Stiren veya kısaltılmış ismi ile ABS, (kimyasal formülü (C8H8• C4H6•C3H3N)x) kalıp yolu ile üretilen ürünlerde çok yaygın olarak kullanılan hafif ve sert bir plastiktir.
aks Eksen anlamında gelir. Aynı zamanda bir taşıyıcı sistemde aynı hizadaki yapı elemanlarının (ör: kolon) merkezinden geçen farazi çizgi, gerçi illa merkezinden geçmesi gerekmiyor, zorunluluk durumunda egzantrik temel örneğindeki gibi oynamalar yapılabiliyor.
ark Faz ile toprak arası veya faz ile faz arası, atlama mesafesi uzunluğunca elektrik akımının bir yönden diğer yöne geçişi sırasında ve kısa devre esnasında açığa çıkan kıvılcıma ark denir.
Debi Debi, bir akışkanın aktığı izleğin herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen akışkan hacmidir.
etan Etan, C2H6 formülüne sahip bir bileşiktir. Alkanların ikinci en küçük molekülü olan etan, normal sıcaklık ve basınçta kokusuz ve renksiz bir gazdır. Etan, doğal gazda metandan sonra en fazla bulunan ikinci gazdır.
optimum Bir reaksiyonun gerçekleşmesi için gereken şartların en iyi olduğu durumdur.
A frame Kazı yapmaya gerek kalmadan veya kazı esnasında zarar vermeden elektrik, telekominikasyon ve diğer kılıflı kablolarda noktasal hata yerini tespit edebilmek için kullanılan bir yardımcı aksesuardır.
akustik Akustik ya da Sesbilimi, sesi inceleyen bir bilim dalıdır. Katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerde dalga yayılımının fiziksel özelliklerini inceler. Bunlar arasında gürültüye yol açan titreşimlerin ve gürültünün kontrolü de vardır.
bar grafik Bir çubuk grafik veya çubuk grafiğin temsil ettiği değerlere orantılı uzunlukları ile dikdörtgen çubuklar oluşturan bir tablodur. Çubuklar dikey veya yatay olarak çizilebilir. Dikey çubuk grafiklere bazen bar grafik de denir.
çeper Dış yüzey duvar anlamında kullanılan kelimedir
CPS Katodik Koruma Sinyali (CPS) bir elektrokimyasal hücrenin katot yaparak metal yüzeyin korozyonunu kontrol etmek için kullanılan bir tekniktir.
dedektör Sensör ya da algılayıcı, otomatik kontrol sistemlerinin duyu organlarına verilen addır.
determinant Determinant kare bir matris ile ilişkili özel bir sayıdır. Bir A matrisin determinant'ı det(A) ya da det A şeklinde gösterilir. Diğer bir gösterim şekli ise matrix elementlerini arasına alan dikey çizgi ikilisidir.
DN (Diameter Nominal) Kuzey Amerikada kullanılan yüksek yada düşük basınçlı ve sıcaklıklı standart ebatlı borulara Nominal Boru Ebadı (NPS) denir. Bu standartın Avrupadaki eşdeğeri Nominal Çap (DN)’dir ve mm cinsinden tanımlanır.
elektromanyetik Elektromanyetik kuvvet elektrik yüklü bir parçacığın manyetik alandan geçerken üzerine etki eden kuvvettir.
elimine silmek, yoketmek, geride birakmak, ekarte etmek gibi anlamlari olan kelimedir.
empedans Alternatif akımla çalışan sistemlerde hattın gösterdiği dirence denir
endüktif Elektrik devreleri omik, kapasitif, endüktif özellik gösterir. Eğer bir devreye AC (alternatif gerilim) uygulandığında devreden geçen akım; gerilimden daha geride ise devre endüktif davranıyor demektir.
enterferans İletişimde iletilmek istenen sinyalin yanı sıra istenmeyen başka ürünlerin de iletilmesi iki sebepten oluşabilir.
ergonomik İşe yarar, işe uygun, kullanımı kolay, elverişli anlamına gelir.
et kalınlğı Dış çap ile iç çap arasındaki milimetre cinsinden farka denir. Boru malzemesinin kalınlığıdır.
frekans Frekans veya titreşim sayısı bir olayın birim zaman (tipik olarak 1 saniye) içinde hangi sıklıkla, kaç defa tekrarlandığının ölçümüdür.
indükleme Elektrikle veya miknatisli bir cismin diger bir cisme yaklastirilarak o cisim uzerinde manyetizma veya elektrik etkisi yaratilmasi.
inverter Güç Çevirici (invertör) - İnvertör, doğru akımı (DC) alternatif akıma(AC) çeviren elektriksel bir güç çeviricisidir.
IP54 Toza karşı korumalı ve her yönden sıçrayan suya karşı korumalıdır.
IP66 Toz geçirmez ve her yönden püskürtülen şiddetli su jetine karşı korumalıdır.
IP67 Toz geçirmez ve geçici suya daldırmanın etkilerine karşı korumalıdır.
IP68 Toz geçirmez ve su altında bırakmanın etkilerine karşı korunmalıdır.
İzolasyon Yalıtım, herhangi bir yalıtım malzemesi kullanılarak, ortamdan dışarı olan enerji akışının indirgenmesidir.
joystick Aracı yönlendirmeye yarayan aparattır.
Kablo TV Dijital veya analog yayın yapan çok sayıda yerli ve yabancı televizyon ve radyo kanalını, fiberoptik ve koaksiyel kablo şebekeleri üzerinden yüksek görüntü ve ses kalitesinde çok kanallı bir TV sistemi.
kalibrasyon Belirli şart ve koşullar altında doğruluğundan emin olunan referans bir ölçüm standartı yada ölçüm sistemini kullanarak diğer bir test/ölçü aleti veya sistemin doğruluğunun ölçülmesi , sapmalarının belirlenmesi ve rapor edilme işlemidir..
kaplin Bir hareketi diğer bir ekipmana iletmek için kullanılan makina parçasıdır.
kinematik Hareketi, sebep ve tesirlerini gözönüne almadan inceleyen mekaniğin bir bölümüdür.
koaksiyel kablo Geniş hacimdeki verilerin 56kb/s - 200mb/s sürat aralığında transferine olanak sağlayan ve yalıtımlı, kalın bakırdan yapılan kablo türüdür.
konverter Elektrik enerjisinin kontrol edilmesini sağlayan ve herhangi bir akım şeklindeki enerjiyi, başka akım şekillerine çeviren alettir.
korelasyon Örneklem korelasyon katsayısı iki rassal değişken olan X ve Y'yi temsil eden vektörlerin kosinus değeri olarak açıklanabilir.
korozyon Metal veya metal alaşımlarının oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşınma durumudur.
lift Özellikle kameralı sistemlerde bulunan, uzaktan da kumanda edilebilen, boru merkezine odaklanmayı sağlayan kamera asansörüdür.
manşon İki boruyu uç uca eklemekte kullanılan özel bağlama parçası. boru uçları manşonun içine girerler.
multimetre Akım,voltaj(gerilim) ve direnç değerlerini ölçmeyi sağlayan alete denir.
nozul Özellikle boru veya tüplerden geçen akışkanların yönlerini değiştirmek, hızını artırmak, basıncını artırmak veya akışkanı kontrol etmek amaçlı kullanılan küçük memelere sahip bir parçadır.
Optimizasyon Bir durumu pozitif ve negatif yönde en iyi şartlara getirmek, fayda yaratmayı sağlamak, en çok verimi elde etmeye çalışmak ve maksimum verimde dengede kalmasına yardımcı olmaktır.
parazit Elektronikte gürültü anlamına gelmektedir. İletilmek istenen bilgi sinyaline karışan, istenmeyen sinyallere verilen isimdir.
pasif sakınma Özellikle yüksek gerilim hatlarından meydana gelen aktif etkileri pasifleştirerek, zarar gelmesini engelleyecek ve aktif etkiye göre korumalı olarak hareket edecek bir elektronik mimaridir.
platform Bilgilerin kendi aralarında veya benzer bilgiler ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere oluşum, hareket, düzenek, ortam v.b. adlarla oluşturdukları alandır.
pnömatik Hava basınçlı denetimdir.
propagasyon Genel olarak iletimin başlangıcından hedefe ulaşmasına kadar geçen süre anlamına gelir.
puls Bir birim zaman içerisinde uygulanan anlık atım miktarıdır.
redüktör Redüktör bir dönme hareketinin devir-tork oranını dişliler yardımıyla değiştiren dişli sistemidir.
sofistike Gelişmiş, ileri özelliklere sahip, komplike.
sörvey Keşif veya kontrol yapmak amacıyla bir sistemin tamamını gerekli ekpi ve ekipmanlar ile taramak anlamındadır.
spesifik Kökeni fransızca olan ve "özellikli" manasına gelen türkçe kelimedir.
tambur Kablo veya fiber kılavuz vb. malzemelerin uzun metrajlarda bir araya toplanabilmesi, kolay kullanımı ve kolay taşınabilmesini sağlayan metal veya sert plastikten imal edilmiş oval makaralı bir düzenektir.
tolerans Hiçbir direnç mükemmel değildir. Hemen her türlü direncin uğrattığı bazı kayıplar vardır. Bu oluşan kayıpları kabul ederek hesaplamalar yapılır. Bu kabul edilen kayıplara tolerans denir.
tork Kuvvet momenti ya da dönme momenti bir cismin, bir eksen etrafında dönmesine sebep olan etkidir. Bu etki, dönme eksenine olan uzaklıkla ve dönmeyi sağlayan kuvvetle doğru orantılıdır.
trasformer Bir trafo dolambaçlı devreleri arasındaki endüktif bağlantı ile enerji aktaran statik elektrik cihazdır. Ana sarımda bir değişen akım transformatör çekirdeği değişen bir manyetik akı ve sekonder sargısının boyunca bu şekilde değişken bir manyetik akı oluşturur. Bu değişen manyetik akı sekonder sargı değişen bir elektromotor kuvveti (EMF) veya voltaj indükler. Transformatörler devrelerin göreli gerilim değişir ya da, ya da her ikisini izole etmek için de kullanılabilir
triband Üç frekans bantlarında çalışabilen bir elektronik cihaz (örneğin cep telefonu).
vinç Büyük işlik alıcılarının her çeşit devinimini kolaylıkla yapmasını sağlayan tekerlekli, özel yapıda donatım.
viskosite Viskozite ya da akmazlık, akışkanlığa karşı direnç. Viskozite, bir akışkanın, yüzey gerilimi altında deforme olmaya karşı gösterdiği direncin ölçüsüdür.