Boru ve Kanal Görüntüleme

Traktör üzerindeki 360 derece hareketli kamera sayesinde atık su borularının mevcut durumunu fotoğraf ve video kaydı yaparak sorunun ne olduğunu kesin ve net şekilde görmemizi sağlar.

boru ve kanal görüntüleme

‘CCTV (closed circuit TV) inspection’ olarak tanımlanan yöntemde, özel robotlar kanal içerisine sokulur. Kanal içerisindeki hareketlerini, veri alışverişini bir kablo vasıtası ile yapan robotun, üzerine monte edilmiş olan kamera sistemi operatör tarafından kumanda ile istenilen yöne çevrilebilir. Robot, kanal içerisinde 360 derecelik görüntü alarak ve ileri geri hareket ettirilerek kanal sisteminin ayrıntılı tespiti yapılabilir. Robot kesinlikle sızdırmaz olmalıdır. içerisine  sızacak su veya herhangi bir sıvı elektronik aksamına ciddi derecede zarar verir. Bu robotlarda özellik olarak içerisine belli basınçlarda hava yada azot basılır. Robotu hattın içerisine göndermeden önce mutlaka hava bastıysak hava azot bastıysak azot basıncını mutlaka kontrol etmeliyiz.Robot dahilinde ki sensörler ve kameradan elde edilen veriler, anlık olarak bilgisayardaki özel yazılıma aktarılır. Kanaldaki genel yapının, akışın ve diğer tespitlerin yapılmasının yanında;

Kanal Görüntüleme Sistemleri “CCTV”

Boru ve kanal görüntüleme  sistemleri tekerlekli traktör sistemleri ve ittirmeli tip olarak iki ye ayrılır. Tekerlekli traktör sistemleri genellikle araç içerisine monte edilerek kullanılır. İttirmeli tipler ise portatiftir, elle taşınabilir.

Boru ve Kanal Görüntüleme

NERELERDE KULLANILIR:Atık su, yağmursuyu şebeke ve kollektör hatları ile kimyasal ve endüstriyel atıkların taşındığı boru hatlarını görüntüleyerek sistemdeki tıkanıklık ve arızaları kesin ve noktasal olarak tespit eder.Yeni döşenen hatlarda; Kanalizasyon, İçme suyu, Sulama, Direnaj sistemleri kullanılan her türlü (AÇB ,CTP ,UPVC ,HDPE ,Çelik, Düktil Font , Beton, Betonarme) boru hatlarında, eğim, çatlak, birleşim yerlerini kontrol ederiz ve böylece döşenmiş boruların kalite kontrolünü de yapmış oluruz. 20mm çapından başlar farklı aparatlarla daha büyük çaplı borularda da kullanılabilir.

NEDEN KULLANILIR:Atık su şebekeleri, yağmur suyu şebekelerinin yapım kullanım ve kullanımında oluşan hataların tespiti için. Arızanın olduğu hattı komple kazmak yerine noktasal kazarak tamirini yapmamızı sağlar.Yeni yapılan kanalizasyon sistemlerinde, imalat kalitesi ve eğim kontrolü için,Eski kanalizasyon hatlarında, kırık, ezik, çatlak, tıkanıklık, eğim tespit ve kontrolü için,Sürekli arıza veren kanal sistemlerinde, arıza nedenini öğrenmek için,Su jeti ile temizliği yapılan hatlarda, temizlik işinin kalitesi, önceki-sonraki durum tespiti için,İşin bitiminde alınan görüntü ve rapor sayesinde daha sonraki çalışmalarda kolaylık sağlar.Alınan görüntü ve rapor sayesinde sonuca ulaşmak kısa süreceğinden zaman kazanmak için.

İŞİN PÜF NOKTALARI:
Kullanılan hatta, hattın temizlik durumuna bakılır. Hattın maksimum doluluk oranı %10 ile 15 seviyelerini geçmemelidir. Su seviyesi 100% olabilir ancak içerdeki su miktarı fazla olursa robot suyun altında kalacağından görüş kaybına sebep olur. Böylelikle doğru bir sonuç alınamaz.
İŞİN PÜF NOKTALARI:
BORU VE KANAL GÖRÜNTÜLEME İŞLEMİNİ YAPMAK İÇİN HATTIN SU AKIŞI KESİLİR, TEMİZLEME İŞLEMİ YAPILIR, ARAÇ MUAYENE BACASINA UYGUN BİR ŞEKİLDE YANAŞTIRILIR, ÇALIŞMA ALANI UYARICI LEVHALARLA BELİRLENİR VE GÖRÜNTÜLEME İŞLEMİNE BAŞLANABİLİR.
SAHADA KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

• Sistemin güvenlik el kitabı dikkatlice okunmalı.

• Önce operatörün sonrada robotun güvenliği çok önemlidir.

• Operatör mutlaka fosforlu yelek giymek ve eldiven takmak zorundadır, aracın etrafına mutlaka dubalar koyulmalıdır.

• Robot kanala gönderilmeden önce mutlaka hava bastıysak hava azot bastıysak azot basıncını mutlaka kontrol edilmelidir.

• Robotun kapasitesinden daha fazla basınç olan bir hatta kullanılamamalıdır.

• Robot kanala çok dikkatli bir şekilde indirilmelidir daha sonra kablo makarası kullanarak kablonun zarar görmesini engellemeliyiz.

• Görüntü aldıktan sonra robotu geri çekerken eğer kablo ve makaranın hızı koordineli olmazsa kablo robotun altında kalır ve bize sorun yaratır.

• Herhangi bir arıza şüphesiyle karşı karşıya kalırsak hemen acil stop düğmesini kapatıp kontrol etmeliyiz.

• En önemli hususlardan bir tanesi de temizliktir. Robotu mutlaka su ile yıkayarak dezenfekte etmeliyiz ve robotu sarsılmayacak şekilde sabitlemeliyiz.


TEORİK SINAV SORULARI

• KANAL GÖRÜNÜLEME KAMERALARI KAÇ’A AYRILIR.

• KANAL GÖRÜNTÜLEME ROBOTLARI NEDEN KULLANILMALIDIR.

• TRAKTÖR TEKERLEKLİ ROBOTLARIN KAMERALARI KAÇ DERECE DÖNEBİLİR.

• HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA İLK NE YAPMALIYIZ.

• ROBOTUN SIZDIRMAZLIĞINDA SORUN VAR İSE NE GİBİ SORUNLARLA KARŞI KARŞIY KALIRIZ.

• ROBOTUN KABLOSUNA ZARAR VERMEMEK İÇİN NE YAPMALIYIZ.

• ARACI MENHOLE YANAŞTIRDIĞIZDA İLK ÖNCE NE YAPMALIYIZ.

• ROBOTU KANALDAN ÇIKARDIĞIMIZ ANDA İLK ÖNCE NE YAPMALIYIZ.

• ROBOT BİZE BORUDAKİ GÖRÜNTÜ DIŞINDA HANGİ VERİLERİ GÖSTERİR.

• ROBOTU GERİ ÇEKERKEN ROBOT VE KABLO KOORDİNELİ GELMİYORSA HANGİ SORUN MEYDANA GELİR.

Enermak Enerji 2000/2024