Boru Hattı Bütünlük Testi (İzolasyon ve Katodik Testi)

CIPS

Boru hattı bütünlüğünün temelidir. korozyona karşı koruma sağlayan katodik koruma sisteminin etkinliğinin belirlenmesi için uygulanır. korozyonun meydana geldiği yerin belirlendiği iç incelemelerden farklı olarak, CIP Survey, korozyonun nerede oluşacağını belirlenmesini ve dış korozyonu ortadan kaldırmak için katodik koruma sisteminin geliştirilmesine olanak tanır. Kaçak veya tellürik akımlar, CIP Surveyi etkileyebilir. Temel CIP Survey ekipmanları; dijital bir ölçü aleti, özel kablo,sırt çantası, GPS senkronizasyonlu akım kesiciler,içerisinde bakır sülfat çözeltisi bulunan 2 elektrot bulunur.

DCVG

Kaplama hatalarının veya holiday lerin noktasal olarak yerinin belirlenmesi için uygulanır. Zemin üzerine yerleştirilen 2 elektrot arasındaki voltaj düşmesinin ölçülmesi esasına dayanır. Bu ölçümler çok hassas ve geliştirilmiş analog bir voltmetre yardımıyla yapılır. Bu yöntem ile, izolasyon hatasının türü kategorize edilebilir (Anodik-Anodik, Katodik-Anodik vb.) . Milivolt cinsinden akım kaçağının büyüklüğü hesaplanarak yüzde (%) olarak sınıflandırılır ve böylece açılıp onarılması gereken yerlerin önem derecesine göre belirlenmesi sağlanarak maliyetin azaltılmasına olanak tanır.

(ACVG) PCM

Verici modülü ile kendine özgü bir sinyal üreten sistem, alıcı modülü ile 30 km ‘ye kadar borunun pozisyon ve derinlik tespitini yapar. A-Frame ataçmanı kullanılarak da boru hattının hangi kısmında arıza olduğu, pozisyonu ve derinliği hakkında tam noktasal analiz yapılmasına olanak tanır. Hızlı konum belirleme, haritalama ve gereksiz kazıların minimuma indirilmesi önemli özellikleridir. Algoritmik filtreleme özelliği sayesinde diğer metalik yapılardan kaynaklanan hatalı sinyallerin elimine edilmesine olanak tanır.


Enermak Enerji 2000/2024