PortafidD M3 / M3K

PortafidD M3 / M3K
  • PortafidD M3 / M3K
  • PortafidD M3 / M3K
  • PortafidD M3 / M3K

SEWERIN

Portafid M3 / M3K

TEKLİF İÇİN
Açıklama

PORTAFID® M3K

Rahat taşıma sistemi ve ayrı 0.4 lt yakıt gazı şişesiyle gaz belirleme enstrümanı (Alev İyonizasyon Detektörü)

LC Gösterge

* büyük ışıklandırılmış LC Gösterge

* ölçülen sonucun analog ve dijital göstergesi

* ölçüm aralıklarının otomatik ve elle kapatılması

* azami işaretleyici – belirlenen azami konsantrasyon için işaretleyici

Portafid® M3

0,1 lt yakıt gaz şişesiyle komple gaz belirleme enstrümanı (Alev İyonizasyon Detektörü)

Özellikler

* mikro işlemci kontrollü

* çalıştırıldığında /elle yeniden ateşlendiğinde otomatik ateşleme

* otomatik sıfır noktası ayarı

* 0 … 10.000 ppm’e kadar lineer gösterim

* seçilebilir alarm eşiği (varsayılan: 3 ppm)

* otomatik alarm yeniden çalıştırma

* pompa akışı ve alev durumunun gözlemi

* yüksek basınç durağanlıklı 2 aşamalı basınç regülatörü

* yakıt gazına bağlı işletim zamanı gösterimi (sadece PORTAFID® M3)

* 10, 100, 1.000 veya 10.000 ppm CH4’lük ayar noktası seçimi

* CEJN veya Rectus sondası bağlantısı teslimat içeriğine eklenmiştir.

* RS 232C ara yüz vasıtasıyla ölçüm sonuçlarının çıktısı (PC, GPS veya leakplotter sistemlerine bağlamak için)Güç Kaynağı

* pompa çalışır haldeyken 8 saatlik çalışma zamanı

* 12 / 24 / 230 volt için şarj aleti

* komple şarj 2.5 saat içerisinde

* geriye kalan işletim zamanının gösterimiAksesuarlar

Taşıma çantası

PORTAFID® ile şarj aleti, yedek gaz şişesi ve sondanın taşınması için çanta.

Büyük avantaj: Detektör çanta kapalıyken dışarıdan şarj edilebilmektedir.

Gaz dağıtım şebekeleri araştırması için sondalar

Halı sondası

kaplamalı yüzeylerin araştırılması için. Numune, yüzeyi kaplayan bir neopren mat içerisine preslenmiş bir dom vasıtasıyla atık dumanlarını bozmaksızın içeri alınmaktadır.

Çan sonda

aşırı büyümüş veya kaplanmamış yüzeylerin araştırılması için, yüksek esneklik sağlamaktadır (ör. park etmiş araçlar arasında veya ön bahçelerde)

Şarj Tekniği

PORTAFID® ya atölyede veya servis aracında şarj edilebilir.

Aşağıdaki türden bağlantılar mevcuttur:

* AC / DC adaptörü

* 12 V için araba adaptörü

* 24 V için araba adaptörü

Test seti

DVGW Mevzuatı G 465 – 4’e istinaden sistematik gaz sızıntısını belirlemek için kullanılan tüm enstrümanların, bu tip işler gerçekleştirilmeden önce, hassasiyete bağlı olarak günlük kontrol edilip eğer ihtiyaç varsa ayarlanması gerekmektedir. Bu kontrol bir Debi ölçer ile pompa kapasitesinin kontrolü ve bir test gazı şişesinden gaz sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Test çantası PPM, plastik sert üst kısama sahip bir çantanın içerisinde 10 ppm Metan (CH4) ile 0,4 lt gaz şişesi, Debi ölçer ve bağlantı hortumlarını kapsayarak bu amaçlar için uygundur.

Kullanım Klavuzu

  Kullanım Kılavuzunu Talep Etmek İçin Tıklayın